Logo

TESTI.ME rakendus on oma tegevuse lõpetanud.
Aitäh, et meid usaldasid!
Koroonatestimist saad tellida minu.synlab.ee. Tulemusi ja sertifikaate vaata minu.synlab.ee või digilugu.ee keskkonnast.

The TESTI.ME application has ended its operations.
Thank you for trusting us!
You can order COVID-19 tests through minu.synlab.ee. You can view your results and certificates on minu.synlab.ee or on the digilugu.ee portal.

Приложение TESTI.ME прекратило свою деятельность.
Спасибо, что доверяли нам!
Вы можете заказать тестирование на COVID-19 на minu.synlab.ee. Результаты и сертификаты можно просмотреть на портале minu.synlab.ee или на портале digilugu.ee.